Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Styrelsen

Föreningens ordförande är Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland

Ledamöter:
Lotta Wedérus, Region Västmanland (sekreterare)
Helena Björnwall-Åström, Regionbibliotek Västerbotten (kassör)
Peter Axelsson, Regionbibliotek Stockholm(ledamot)

Revisor:
Cecilia Herdenstam, Gotlands länsbibliotek
suppleant – vakant plats

Valberedning:
Hanna Rasmussen, Biblioteksutveckling Sörmland
Elisabeth Cserhalmi, Regionbibliotek Östergötland
Kerstin Örbo, Region Jämtland Härjedalen (sammankallande)