Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Medlemsmöten 2022

Datum: 6 oktober 2022
Tid: kl. 08:30 – 14:00
Plats: digitalt, länk skickas till mötesdeltagarna

Datum: 7 – 8 december 2022
Tid: lunch till lunch med start kl. 12:00
Plats: Stockholm, mer info kommer