Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Medlemsmöten 2023

Datum: 2 februari 2023
Tid: kl. 10:00 – 12:00
Plats: digitalt, länk skickas till mötesdeltagarna

Datum: 24 – 25 april 2023
Tid: lunch till lunch med start kl. 13:00
Plats: Stockholm, mer info kommer