Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Medlemsmöten 2023/2024

Datum: 2 februari 2023
Tid: kl. 10:00 – 12:00
Plats: digitalt, länk skickas till mötesdeltagarna

Datum: 24 – 25 april 2023
Tid: lunch till lunch med start kl. 13:00
Plats: Stockholm

Datum: 14 september 2023
Tid: 16:15
Plats: Visby

Datum: 11 oktober 2023
Tid: kl. 10:00 – 16:00, fika från 9.30
Plats: Stockholm

Datum: 29 november 2023
Tid: 09:30-16:00
Plats: Stockholm, fysiskt möte med möjlighet att delta via Teams

Datum: save the date: 6 februari 2024
Tid: –
Plats: Stockholm

Datum: save the date: 18 april 2024
Tid: –
Plats: Stockholm