Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Arbetsgrupper

Utbildning och forskning
kontakt: Peter Axelsson, regionbibliotek Stockholm

Dialog med MTM
kontakt: Cecilia Herdenstam, Biblioteksutveckling Gotland