Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Vision

Sverige ska vara en ledande biblioteksnation.

Verksamhetsidé

Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB) kommunicerar bibliotekens funktion i samhället genom att agera gemensamt och påverka nationellt.

Värderingar

FRB ska vara aktiv, intressant och närvarande.

Föreningen för regional biblioteksverksamhet har till syfte att utifrån ett regionalt perspektiv främja biblioteksutvecklingen i landet.

Föreningen ska fortlöpande följa utvecklingen inom området och agera både genom egna initiativ, och genom att vara remissinstans, motpart och samarbetspartner till andra aktörer inom området.