Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Höstkonferensen 2023

Tid: 14-15 september med smygstart 13 september kvällstid

Plats: Visby

Program: för program och anmälan följ denna länk

Höstkonferensen 2022

2022 års konferens gick i samskapandets tecken och dominerades av en workshop, som leddes av Karolina Andersdotter, doktorand vid Åbo universitet.

Nedan följer dokumentation från Höstkonferensen 2022.

Workshopen kring Agenda 2030 utgick från en open space-modell där man gemensamt skapar frågor, innehåll och idéer för fortsatt arbete. Lokalt, globalt, konkret och abstrakt får blandas efter intresse hos deltagarna och den röda tråden är anknytningen till (något av) de sjutton hållbarhetsmålen. På konferensen fanns det fem teman som utgångspunkt:

 • berättelsen om hållbar omställning
 • design för delaktighet
 • biblioteken som tankesmedja
 • cirkulär ekonomi
 • öppen data, öppen kultur

Som förberedelse uppmanades deltagarna att titta på denna film från Karolina (ca 20 min): Höstkonferensen 2022 | Karolina Andersdotter och/eller botanisera bland insatser som redan finns via den länksamling som hittills är resultatet av den ”Call for links” som gjordes i samband med inbjudan.
Länkar att läsa:

Regionbibliotek Skånes länkar kring Agenda 2030:

Text till FRB om Agenda 2030 (pdf)

Globala målen bröllopstårta (png)

Strömma musik från Hållbara Bibblan | Lyssna på låtar, album och spellistor utan kostnad på SoundCloud (avsnitt 5)
Video om Gröna biblioteket Gröna Biblioteket på Garaget – Malmö stad (malmo.se)

Omvärldsbevakning från IFLA konferensen i Dublin 2022 Engage Keynote: Climate, Conflict, and Community: The role of libraries in a world on fire – YouTube

Opening Ceremony – YouTube

Här är det ambitiösa initiativet den danska biblioteksföreningen tagit: DB2030 | Netværk for biblioteker og aktører, der arbejder med FN’s Verdensmål I kunskapsbanken hittar man projektet Upscale som Ballerup ingår i: CICERO och en artikel om hur de arbetat med en klimatfestival CICERO.

Terra-Pi är ett arvfondsfinansierat projekt från Folkuniversitetet, som drivs tillsammans med Klimatpsykologerna. I Terra-Pi genomförs  workshops, föreläsningar och utbildningar där de vänder sig direkt till ungdomar i åldern 12 – 25 år. Terra-pi genomför också utbildningsinsatser för att öka kompetensen hos de grupper som möter unga med klimatångest, så som pedagoger, föräldrar och civilsamhället.
Vi har i olika insatser lyft Terra Pi för de skånska biblioteken, som en bra samarbetspartner i klimatfrågan. Hittills har Terra-Pi inlett samarbete med Vellinge bibliotek i Skåne.
Men projektet är nationellt och även bibliotek i andra delar av landet kan jobba med Terra-pi.

Regionbibliotek Sörmlands Länkar kring Hållbara bibblan och Agenda 2030:

Call for links Sörmland (pdf)

Regionbibliotek Uppsalas länkar kring Agenda 2030:

Biblioteksutveckling Uppsala – Agenda 2030 exempel (pdf)

Region Jämtland Härjedalens länkar kring Agenda 2030:

Exempel på arbete med hållbarhet Agenda 2030 (YouTube)

Jämtland-Härjedalen om Agenda 2030 (docx)

Region Västmanlands länkar Agenda 2030

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/kultur-och-folkbildning/litteratur-som-konstform/omstallningsberattelser/

https://poddtoppen.se/podcast/1544011430/omstallningsberattelser

Sammanfattning FRB Höstkonferens 2022

Bilder från föreläsningen (pdf)

Presentationsbilder dag 2 (pdf)

Bilder från Grupperna:

Digitala anslagstavlor (padlet):

Avslutningssång:

Arbetsgruppens reflektion på utvärderingen efter höstkonferensen 2022:

 • Det känns väldigt bra att kritiken är både positiv, negativ och konstruktivt formulerad.
 • Eftersom formatet var ett test, experiment, så blir återkopplingen desto viktigare för att kunna dra slutsatser och lärdomar från processen.
 • Vi tycker att kritiken om brist på struktur, information om metoden och otydliga ramar är berättigad. 
 • En lärdom ur arrangörssynpunkt kan vara att hitta en annan balans mellan struktur och frihet, eftersom det fria formatet också uppskattades av många. Med små justeringar i form av instruktioner/förhållningsregler och någon eller några ytterligare samlingsstunder skulle säkert göra stor skillnad i tydlighet och trygghet.
 • Lärandet verkar ha varit stort med tanke på vad, och hur mycket, som skrivits under ”Learned” i utvärderingen. Det känns väldigt roligt eftersom det var ett av konferensens huvudsyften.
 • Utrymmet för samtal verkar ha uppskattas mycket, vilket vi vill skicka med till kommande programgrupper/arrangörer.
 • Att vara en programgrupp spridd över hela landet har varit både väldigt givande och ganska utmanande. Det har varit besvärligt att inte ha träffats irl någon gång och inte heller ha en gemensam fysisk upplevelse/kunskap om lokalerna. Däremot har det varit mycket roligt och berikande att ha en programgrupp med så spridda uppdrag och kompetenser.
 • Vi är mycket glada att vi beslutade oss för att ta in en extern föreläsare och facilitator istället för att hålla i all facilitering själva. Extra roligt att så många uppskattade Karolina Andersdotters insats.

Utvärdering höstkonferensen Menti (pdf)
Utvärdering i efterhand höstkonferensen Menti (pdf)