Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Styrelsen

Föreningens ordförande är Joanna Holden, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ledamöter:
Johanna Billvén, Biblioteksutveckling region Jönköpings län (ledamot)
Helena Björnwall-Åström, Regionbibliotek Västerbotten (kassör)
Peter Axelsson, Regionbibliotek Stockholm (sekreterare)

Revisor:
Cecilia Herdenstam, Biblioteksutveckling Gotland
Oda Larsson, Biblioteksutveckling region Värmland (suppleant)

Valberedning:
Hanna Rasmussen, Biblioteksutveckling Sörmland
Elisabeth Cserhalmi, Biblioteksutveckling Östergötland