Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Medlems- och årsmöten 2024

Datum: 6 februari 2024
Tid: 09:30-16:00
Plats: hybridmöte; på plats i Stockholm med möjlighet att delta via Teams, länk skickas till mötesdeltagare

Datum: 18 april 2024
Tid: 09:30-16:00
Plats: hybridmöte; på plats i Stockholm med möjlighet att delta via Teams, länk skickas till mötesdeltagare

Datum: 28 maj 2024 ÅRSMÖTE
Tid: 08:30-09:30
Plats: digitalt via Teams, länk skickas till mötesdeltagare

sidan kommer uppdateras med datum för hösten 2024