Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Höstkonferensen 2024

FRB har beslutat att inte arrangera någon digital eller fysisk FRB-konferens 2024.